Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odsherred   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   32.977    +25.457  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   10,1    +3,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2023)
268   102    +166  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   387    +263  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   18,9    +2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   21,5    -8,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   90.373    -14.994  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   52.697    +3.539  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   10.238    -3.979  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.418    +563  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   91.881    -16.888  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.020    +2.445  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   270    +905  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   8.039    -2.276  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   831    +879  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   2.706    +4.085  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   857    +9.330  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   182    +1.907  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   78    +1.508  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   288    +42  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   221    +1.000  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune