Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odsherred   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   32.957    +23.257  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   10,5    +3,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2020)
276   114    +162  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   421    +259  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   18,4    +3,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   21,5    -8,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   81.212    -15.910  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.415    +1.131  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.510    -4.268  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.675    +763  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   81.558    -14.171  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   965    +2.386  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   208    +824  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   8.445    -2.114  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   764    +980  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.627    +3.623  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   746    +8.027  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   156    +1.170  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   44    +1.180  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   297    +469  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   422    +1.451  
Venteliste - musikskole (2019)
433   21    +412  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.040    +254  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune