Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vordingborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vordingborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   45.566    +10.648  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,8    +2,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2019)
267   172    +95  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   590    +85  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,6    +2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   25,0    -12,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   59.773    -1.166  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   42.663    +6.666  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   10.534    -5.346  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.107    +891  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   67.347    -2.801  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.366    +1.985  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   554    +478  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   10.741    -4.410  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.245    +499  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.410    +1.840  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.305    +7.468  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   264    +1.062  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   78    +1.146  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   424    +342  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.538    +335  
Venteliste - musikskole (2019)
433   131    +302  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   36    -10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   301    +993  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   205    +1.476  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune