Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   99.974    -41.436  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,0    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2023)
268   360    -92  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   400    +250  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,1    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   23,9    -11,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   81.726    -6.347  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   51.268    +4.968  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   10.153    -3.894  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.702    +1.279  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   71.611    +3.382  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   3.703    -230  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   1.923    -754  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   23.791    -18.147  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   4.479    -2.733  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   10.050    -3.796  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   3.865    +6.479  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   821    +1.995  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   269    +1.387  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   638    -297  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   704    +517  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune