Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   97.805    -41.591  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2020)
276   372    -96  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   436    +244  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,2    +0,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   23,9    -11,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   66.818    -1.516  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   44.702    +5.844  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.217    -3.975  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.143    +1.295  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   63.919    +3.468  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.609    -258  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.829    -797  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   24.416    -18.085  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.980    -2.236  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   8.997    -2.747  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.130    +5.643  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   673    +653  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   213    +1.011  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   810    -44  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.079    +794  
Venteliste - musikskole (2019)
433   58    +375  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   82    -56  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.401    -107  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.142    +539  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune