Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   99.931    -41.497  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,1    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2023)
268   360    -92  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   400    +250  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,1    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   23,9    -11,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   81.726    -6.347  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   51.268    +4.968  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   10.153    -3.894  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.702    +1.279  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   71.611    +3.382  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   3.711    -246  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.908    -733  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   23.991    -18.228  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   4.378    -2.668  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   10.043    -3.252  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   3.794    +6.393  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   702    +1.387  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   286    +1.300  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   649    -319  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   704    +517  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune