Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Slagelse   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   79.073    -22.859  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,0    +2,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2019)
267   306    -39  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   343    +332  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,3    +1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   21,6    -8,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   65.926    -7.319  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   46.018    +3.311  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.183    -2.995  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.425    +573  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   69.590    -5.044  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   3.072    +279  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.178    -146  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   18.962    -12.631  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.558    -814  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   7.471    -1.221  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.152    +6.621  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   589    +737  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   115    +1.109  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   792    -26  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.145    +728  
Venteliste - musikskole (2019)
433   70    +363  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   21    -21  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   102    -76  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   234    +1.060  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.124    +557  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune