Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Slagelse   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   79.923    -21.385  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,3    +2,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2024)
266   259    +7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   386    +278  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   21,6    +0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   21,6    -8,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   79.739    -5.368  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   49.649    +7.459  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   9.467    -2.443  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   8.630    +1.861  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   76.164    +3.437  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   3.260    +213  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   1.241    -72  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   18.463    -12.819  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   2.845    -1.099  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   8.289    -2.035  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   2.578    +7.766  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   694    +2.122  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   154    +1.502  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   696    -355  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   574    +647  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune