Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Slagelse   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   79.691    -21.865  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   22,4    -2,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   16.250    -6.245  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.808    -2.766  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   3,2    +2,4  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   31,6    -6,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   28,6    +12,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   3,4    +2,9  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   249    -71  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   9    +24  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.711,00    +123,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   50,00    +6,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   50.725    +8.291  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.650    -330  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   28,5    +13,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,2    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,9    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,0    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,3    -0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.252    +140  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.841    -2.231  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   31,1    +632,2  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   7,3    +492,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   23,1    +118,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,7    +21,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune