Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikshavn   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   59.654    -3.440  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,4    +2,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2019)
267   236    +31  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   1.034    -359  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,9    +0,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   13,0    -0,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   73.864    -15.257  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   56.644    -7.315  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.685    -1.497  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   7.566    +1.432  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   66.598    -2.052  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.236    +2.115  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   866    +166  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   16.370    -10.039  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.824    -80  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   5.028    +1.222  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.188    +7.585  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   236    +1.090  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   48    +1.176  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   566    +200  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.191    +682  
Venteliste - musikskole (2019)
433   111    +322  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   38    -12  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.631    -337  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   902    +779  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune