Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Næstved   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   84.574    -26.140  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,1    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2023)
268   331    -63  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   1.005    -355  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,3    +0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   16,0    -3,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   89.793    -14.414  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   61.619    -5.383  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.721    -462  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.160    +821  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   75.189    -196  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   3.263    +202  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.374    -199  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   19.994    -14.231  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   3.064    -1.354  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   9.289    -2.498  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   2.760    +7.427  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   517    +1.572  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   192    +1.394  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   754    -424  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   967    +254  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune