Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Næstved   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   83.143    -26.929  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2020)
276   332    -56  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   1.223    -543  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,1    +0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   16,0    -3,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   77.276    -11.974  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   54.069    -3.523  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.399    -1.157  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.577    +861  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   67.458    -71  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.908    +443  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.210    -178  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   20.474    -14.143  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.847    -1.103  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   8.606    -2.356  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.428    +6.345  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   476    +850  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   148    +1.076  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   804    -38  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.809    +64  
Venteliste - musikskole (2019)
433   135    +298  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   49    -23  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.260    +34  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.182    +499  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune