Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   104.664    -46.230  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   9,7    +3,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2023)
268   306    -38  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   681    -31  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   22,2    -0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   21,2    -8,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   69.720    +5.659  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   46.807    +9.429  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   8.813    -2.554  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   6.913    +3.068  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   72.036    +2.957  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   8.420    -4.955  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   2.141    -966  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   9.289    -3.526  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   3.270    -1.560  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   11.986    -5.195  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   21.243    -11.056  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   5.116    -3.027  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   1.939    -353  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   809    -479  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   1    -1  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.124    +97  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune