Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   104.899    -46.361  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   9,5    +3,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2024)
266   304    -38  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   681    -17  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   22,4    +0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   21,2    -8,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   73.395    +976  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   50.264    +6.844  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   9.508    -2.484  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   7.255    +3.236  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   77.518    +2.083  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   8.263    -4.790  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   2.091    -922  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   9.174    -3.530  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   3.287    -1.541  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   11.399    -5.145  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   21.904    -11.560  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   6.036    -3.220  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   1.983    -327  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   780    -439  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   1    -1  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.124    +97  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune