Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   104.305    -48.091  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   9,8    +4,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2020)
276   312    -36  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   711    -31  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,8    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   21,2    -8,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   63.839    +1.463  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   44.354    +6.192  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   7.977    -2.735  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   6.452    +2.986  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.290    +1.097  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   8.062    -4.711  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.829    -797  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.377    -4.046  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.317    -1.573  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   11.586    -5.336  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   19.866    -11.093  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   4.514    -3.188  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   1.716    -492  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.869    -1.103  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.692    +181  
Venteliste - musikskole (2019)
433   214    +219  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   56    -30  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   4.291    -2.997  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.211    +470  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune