Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Haderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Haderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   55.353    +3.081  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,3    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   13    -4  
Antal normalklasser (2023)
268   205    +63  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   334    +316  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,2    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   22,8    -10,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   77.742    -2.363  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   49.662    +6.574  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   11.107    -4.848  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.134    +847  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   73.343    +1.650  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.841    +1.624  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   766    +409  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   12.981    -7.218  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   1.953    -243  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   5.685    +1.106  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   1.655    +8.532  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   293    +1.796  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   76    +1.510  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   453    -123  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   562    +659  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune