Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holstebro   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   58.591    -2.377  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   16    -7  
Antal normalklasser (2020)
276   252    +24  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   328    +352  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,8    +1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   16,2    -3,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   65.842    -540  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   44.141    +6.405  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   9.510    -4.268  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.166    +1.272  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   62.801    +4.586  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.947    +1.404  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.233    -201  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   13.800    -7.469  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.979    -235  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   6.586    -336  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.797    +6.976  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   293    +1.033  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   60    +1.164  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   392    +374  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.052    +821  
Venteliste - musikskole (2019)
433   79    +354  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   306    -306  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   44    -18  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.614    -320  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   478    +1.203  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune