Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   42.989    +13.225  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,0    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   8    +1  
Antal normalklasser (2019)
267   217    +50  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   603    +72  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,2    +0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   9,4    +3,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   69.424    -10.817  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   52.277    -2.948  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   3.706    +1.482  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.531    -533  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   68.575    -4.029  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.905    +1.446  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   555    +477  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   10.284    -3.953  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.527    +217  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.520    +2.730  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.158    +6.615  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   391    +935  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   143    +1.081  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   389    +377  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   744    +1.129  
Venteliste - musikskole (2019)
433   160    +273  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.332    -38  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   18    +1.663  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune