Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   43.042    +15.392  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,5    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2023)
268   250    +18  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   711    -61  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   19,9    +1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   9,4    +3,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   70.687    +4.692  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   56.552    -316  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   4.544    +1.715  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.754    -773  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   74.719    +274  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   1.938    +1.527  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   606    +569  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   9.460    -3.697  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   1.619    +91  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   3.861    +2.930  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   2.689    +7.498  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   468    +1.621  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   203    +1.383  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   350    -20  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   601    +620  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune