Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   42.989    +13.225  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,9    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   8    +1  
Antal normalklasser (2020)
276   213    +63  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   580    +100  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,8    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   9,4    +3,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   68.864    -3.562  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   53.527    -2.981  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   4.259    +983  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.804    -366  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   71.024    -3.637  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.905    +1.446  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   555    +477  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.284    -3.953  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.527    +217  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.520    +2.730  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.158    +6.615  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   391    +935  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   143    +1.081  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   389    +377  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   744    +1.129  
Venteliste - musikskole (2019)
433   160    +273  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.332    -38  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   18    +1.663  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune