Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   207.762    -149.328  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,0    +2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   34    -25  
Antal normalklasser (2023)
268   696    -428  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   447    +203  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   21,9    -0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,4    -7,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   80.843    -5.464  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   53.616    +2.620  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.080    -2.821  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   7.891    +2.090  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   71.746    +3.247  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   15.452    -11.987  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   5.902    -4.727  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   33.654    -27.891  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   7.577    -5.867  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   25.953    -19.162  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   17.226    -7.039  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   6.366    -4.277  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   1.863    -277  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   1.416    -1.086  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.096    +125  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune