Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   204.895    -148.681  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   11,2    +2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   35    -26  
Antal normalklasser (2020)
276   726    -450  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   455    +225  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,0    +0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,4    -7,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   71.715    -6.413  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.917    +629  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.306    -3.064  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   7.356    +2.082  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   65.834    +1.553  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   15.067    -11.716  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   5.544    -4.512  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   35.789    -29.458  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   7.345    -5.601  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   23.720    -17.470  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   14.053    -5.280  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   5.521    -4.195  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   1.427    -203  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   2.931    -2.165  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   4.946    -3.073  
Venteliste - musikskole (2019)
433   135    +298  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   16    -16  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   197    -171  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   101    +1.193  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   153    +1.528  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune