Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   205.978    -148.152  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,0    +2,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   34    -25  
Antal normalklasser (2022)
270   706    -436  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   458    +196  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   22,1    -0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   20,4    -7,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   77.626    -7.986  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   70.926    -446  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   8.929    -3.007  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.781    +1.728  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   70.926    -446  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   15.505    -11.986  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   5.936    -4.795  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   33.608    -27.734  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   7.365    -5.690  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   25.207    -18.573  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   16.320    -6.394  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   6.231    -4.231  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   1.718    -244  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   1.447    -1.103  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   4.950    -3.419  
Venteliste - musikskole (2021)
385   241    +144  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   164    -164  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   104    -83  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   142    +1.523  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   138    +1.704  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune