Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skive Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skive   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   45.851    +10.363  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,7    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   16    -7  
Antal normalklasser (2019)
267   249    +18  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   296    +379  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   19,0    +3,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   6,4    +6,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   58.028    +579  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   47.835    +1.494  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   4.519    +669  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.671    +327  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   68.461    -3.915  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.163    +2.188  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   951    +81  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   11.810    -5.479  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.461    +283  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.295    +1.955  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.040    +7.733  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   156    +1.170  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   47    +1.177  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   404    +362  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   662    +1.211  
Venteliste - musikskole (2019)
433   62    +371  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   124    -124  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   34    -8  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.245    +49  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   528    +1.153  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune