Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faxe   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   36.576    +19.638  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   146    +130  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   783    -103  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,5    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   19,2    -6,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   63.483    +1.819  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   43.230    +7.316  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   7.812    -2.570  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.257    +1.181  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   65.165    +2.222  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.058    +2.293  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   412    +620  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   9.799    -3.468  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.173    +571  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.110    +3.140  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   955    +7.818  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   177    +1.149  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   60    +1.164  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   326    +440  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   469    +1.404  
Venteliste - musikskole (2019)
433   76    +357  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.286    +8  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   302    +1.379  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune