Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Furesø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.965    +15.249  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,2    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   8    +1  
Antal normalklasser (2020)
276   222    +54  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   606    +74  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,8    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,9    -3,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   71.926    -6.624  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   55.871    -5.325  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.415    -1.173  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   10.856    -1.418  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   71.423    -4.036  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.669    +1.682  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   516    +516  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.308    +1.023  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.441    +303  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.747    +1.503  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   5.195    +3.578  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   535    +791  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   758    +466  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   365    +401  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.203    +670  
Venteliste - musikskole (2019)
433   53    +380  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   40    -14  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.873    -1.579  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   474    +1.207  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune