Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   19.110    +39.428  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,8    +2,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2023)
268   74    +194  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   190    +460  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   18,0    +3,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   14,0    -1,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   107.938    -32.559  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   67.601    -11.365  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.832    -573  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.647    +1.334  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   80.245    -5.252  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   491    +2.982  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   277    +892  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   4.925    +719  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   518    +1.228  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   1.847    +4.407  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   485    +9.859  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   134    +2.682  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   49    +1.607  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   146    +195  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   259    +962  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune