Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   19.722    +36.492  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   11,7    +2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   8    +1  
Antal normalklasser (2020)
276   95    +181  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   215    +465  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   18,1    +4,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,0    -1,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   81.798    -16.496  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   60.782    -10.236  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   7.636    -2.394  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.618    +820  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   75.221    -7.834  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   512    +2.839  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   239    +793  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.221    +1.110  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   471    +1.273  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.832    +4.418  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   457    +8.316  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   76    +1.250  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   36    +1.188  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   169    +597  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   480    +1.393  
Venteliste - musikskole (2019)
433   21    +412  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   2    +24  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.719    -425  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   829    +852  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune