Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   30.113    +26.101  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,1    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2020)
276   175    +101  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   394    +286  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,3    +1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   8,7    +4,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   67.234    -1.932  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   52.627    -2.081  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   4.959    +283  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.781    -343  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   64.382    +3.005  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   695    +2.656  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   338    +694  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   7.230    -899  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.015    +729  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.982    +3.268  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.718    +7.055  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   218    +1.108  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   153    +1.071  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   199    +567  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   780    +1.093  
Venteliste - musikskole (2019)
433   73    +360  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   12    +14  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.043    +251  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   301    +1.380  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune