Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Greve Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Greve   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   50.558    +5.656  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,9    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2020)
276   230    +46  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   573    +107  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,4    -0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   65.984    -682  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   48.572    +1.974  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.930    -688  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.453    -15  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   68.035    -648  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.914    +1.437  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.021    +11  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   11.706    -5.375  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.008    -264  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.331    +1.919  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.530    +6.243  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   425    +901  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   166    +1.058  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   388    +378  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   810    +1.063  
Venteliste - musikskole (2019)
433   58    +375  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   19    +7  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.838    -544  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.183    +498  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune