Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Greve Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Greve   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   50.558    +5.656  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2019)
267   234    +33  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   580    +95  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,3    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,4    -1,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   61.294    -2.687  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   48.110    +1.219  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.326    -138  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.335    -337  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   66.126    -1.580  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.914    +1.437  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.021    +11  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   11.706    -5.375  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   2.008    -264  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.331    +1.919  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.530    +6.243  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   425    +901  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   166    +1.058  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   388    +378  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   810    +1.063  
Venteliste - musikskole (2019)
433   58    +375  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   19    +7  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.838    -544  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.183    +498  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune