Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   23.649    +34.889  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,8    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2024)
266   72    +194  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   520    +144  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   21,8    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   27,8    -15,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   88.502    -14.131  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   49.473    +7.635  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   11.868    -4.844  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   8.434    +2.057  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   70.298    +9.303  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   706    +2.767  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   318    +851  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   5.892    -248  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   818    +928  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   2.150    +4.104  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   922    +9.422  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   177    +2.639  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   72    +1.584  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   202    +139  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   217    +1.004  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune