Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   22.805    +33.409  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,3    +1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2019)
267   74    +193  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   551    +124  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,2    +0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   27,8    -15,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   67.898    -9.291  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   42.403    +6.926  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   10.943    -5.755  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   7.135    +1.863  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   57.326    +7.220  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   604    +2.747  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   300    +732  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   5.914    +417  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   762    +982  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.972    +4.278  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   737    +8.036  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   117    +1.209  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   68    +1.156  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   202    +564  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   312    +1.561  
Venteliste - musikskole (2019)
433   35    +398  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   7    +19  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.540    -246  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   150    +1.531  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune