Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   22.805    +33.409  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,2    +1,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2020)
276   74    +202  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   537    +143  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,6    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   27,8    -15,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   75.906    -10.604  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   43.879    +6.667  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   11.598    -6.356  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   7.349    +2.089  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   59.581    +7.806  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   604    +2.747  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   300    +732  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.914    +417  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   762    +982  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.972    +4.278  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   737    +8.036  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   117    +1.209  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   68    +1.156  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   202    +564  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   312    +1.561  
Venteliste - musikskole (2019)
433   35    +398  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   7    +19  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.540    -246  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   150    +1.531  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune