Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   19.927    +38.507  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,8    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2023)
268   61    +207  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   369    +281  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   24,2    -2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   29,2    -16,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   77.433    -2.054  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   48.408    +7.828  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   13.834    -7.575  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.445    +1.536  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   73.304    +1.689  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   451    +3.014  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   300    +875  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   5.090    +673  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   545    +1.165  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   1.573    +5.218  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   381    +9.806  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   71    +2.018  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   34    +1.552  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   173    +157  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   2    -2  
Musikskoleelever (2022)
1.221   160    +1.061  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   2    -1  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune