Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   20.247    +35.967  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,2    +1,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   66    +210  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   374    +306  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,8    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   29,2    -16,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   70.381    -5.079  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   42.430    +8.116  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   13.497    -8.255  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.300    +1.138  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   69.392    -2.005  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   420    +2.931  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   303    +729  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.243    +1.088  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   485    +1.259  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   1.491    +4.759  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   343    +8.430  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   64    +1.262  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   23    +1.201  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   175    +591  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
1.873   334    +1.539  
Venteliste - musikskole (2019)
433   21    +412  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   18    +8  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   2.011    -717  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.492    +189  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune