Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   19.734    +38.804  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,7    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2024)
266   64    +202  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   363    +301  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   22,7    -0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   29,2    -16,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   79.531    -5.160  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   50.056    +7.052  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   14.119    -7.095  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   8.610    +1.881  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   75.769    +3.832  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   473    +3.000  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   320    +849  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   5.027    +617  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   548    +1.198  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   1.560    +4.694  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   384    +9.960  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   87    +2.729  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   25    +1.631  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   165    +176  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   2    -2  
Musikskoleelever (2022)
1.221   160    +1.061  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   2    -1  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune