Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   26.551    +30.063  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,8    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2020)
276   129    +147  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   370    +310  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,1    +2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,6    -1,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   70.745    -5.443  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.907    +639  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   8.303    -3.061  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.673    -235  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   70.824    -3.437  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   691    +2.660  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   410    +622  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   6.808    -477  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   864    +880  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.061    +4.189  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   711    +8.062  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   128    +1.198  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   48    +1.176  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   263    +503  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
1.713   803    +910  
Venteliste - musikskole (2020)
383   186    +197  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   62    -39  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   1.308    +0  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   348    +1.414  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune