Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   49.961    +6.253  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,1    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   20    -11  
Antal normalklasser (2020)
276   239    +37  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   250    +430  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,9    +1,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   8,6    +4,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   76.691    -11.389  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   58.803    -8.257  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.398    -156  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.752    +686  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.949    +438  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.073    +2.278  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   831    +201  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   13.332    -7.001  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.655    +89  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.526    +1.724  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.134    +7.639  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   200    +1.126  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   78    +1.146  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   389    +377  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.091    +782  
Venteliste - musikskole (2019)
433   13    +420  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   23    +3  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.488    -194  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   145    +1.536  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune