Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Skole & Uddannelse

ikon - Skole & Uddannelse Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 kommunale folkeskoler med 276 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,2 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,6 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 65.302 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 72.317 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2020) 56.214   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2020) % 14,1   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2020) 9   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2020) 276   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020) 680   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2020) 22,2   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017) 12,8   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) 65.302 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) 50.546 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) 5.242 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) 9.438 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) 67.387 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2019) 3.351   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019) 1.032   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2019) 6.331   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2019) 1.744   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2019) 6.250   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2019) 8.773   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2019) 1.326   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2019) 1.224   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2019) 766   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2019) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2019) 1.873   Se udvikling, sammenlign kommuner
Venteliste - musikskole (2019) 433   Se udvikling, sammenlign kommuner
Elever på musikalsk grundkursus (2019) 0   Se udvikling, sammenlign kommuner
Talentelever på musikskoler (2019) 26   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling forskole (2019) 1.294 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling sammenspil (2019) 1.681 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 2  
Folkeskoler 10  
Friskoler og private grundskoler 4  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Specialskoler for børn 5  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 2  

Højskoler:

Daghøjskoler 2  

Produktionsskoler:

Produktionsskoler 1  
Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 1  

Voksenuddannelser:

Specialskoler for voksne 1  
Sprogcentre 1  
Voksenuddannelsescentre 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 8  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 1  
Maritime uddannelsesinstitutioner 1  

Universiteter:

Universiteter 2  

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1  
Centre for undervisningsmidler 1