Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gribskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.048    +15.166  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,5    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2020)
276   134    +142  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   413    +267  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   21,6    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   30,9    -18,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   84.984    -19.682  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   47.925    +2.621  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   12.528    -7.286  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.971    +467  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   71.233    -3.846  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.479    +1.872  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   463    +569  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   9.562    -3.231  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.325    +419  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.138    +2.112  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.696    +7.077  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   320    +1.006  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   152    +1.072  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   342    +424  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   587    +1.286  
Venteliste - musikskole (2019)
433   57    +376  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.619    -325  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.694    -13  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune