Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gribskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.048    +15.166  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,9    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2019)
267   124    +143  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   435    +240  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   24,6    -1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   30,9    -18,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   90.411    -31.804  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   53.095    -3.766  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   11.963    -6.775  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.981    +17  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   69.263    -4.717  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.479    +1.872  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   463    +569  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   9.562    -3.231  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.325    +419  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   4.138    +2.112  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.696    +7.077  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   320    +1.006  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   152    +1.072  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   342    +424  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   587    +1.286  
Venteliste - musikskole (2019)
433   57    +376  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.619    -325  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.694    -13  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune