Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   89.238    -32.624  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2020)
276   434    -158  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   322    +358  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,1    +2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,2    -2,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   73.503    -8.201  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   53.479    -2.933  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   7.254    -2.012  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.630    +808  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   65.494    +1.893  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.864    +487  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.902    -870  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   21.190    -14.859  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.569    -1.825  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   8.960    -2.710  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.660    +6.113  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   708    +618  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   137    +1.087  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   922    -156  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2020)
1.713   1.051    +662  
Venteliste - musikskole (2020)
383   130    +253  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2020)
23   96    -73  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.308   1.040    +268  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
1.762   551    +1.211  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune