Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odder   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   22.844    +33.370  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,7    +0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2020)
276   94    +182  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   280    +400  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   20,9    +1,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   26,3    -13,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   69.568    -4.266  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   43.399    +7.147  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   11.023    -5.781  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.802    +636  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   63.816    +3.571  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   713    +2.638  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   301    +731  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.322    +1.009  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   800    +944  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.460    +3.790  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.091    +7.682  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   198    +1.128  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   86    +1.138  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   175    +591  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   451    +1.422  
Venteliste - musikskole (2019)
433   67    +366  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   960    +334  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.591    +90  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune