Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Københavns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   653.664    -595.230  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   9,4    +4,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   63    -54  
Antal normalklasser (2023)
268   1.767    -1.499  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   632    +18  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   22,5    -0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   26,5    -13,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   78.884    -3.505  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   51.359    +4.877  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   9.375    -3.116  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   7.103    +2.878  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   76.029    -1.036  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   59.810    -56.345  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   13.036    -11.861  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   65.738    -59.975  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   22.953    -21.243  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   82.497    -75.706  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   123.010    -112.823  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   35.342    -33.253  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   11.313    -9.727  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   7.409    -7.079  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.197    +24  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune