Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Københavns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   632.340    -576.126  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   9,4    +4,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   60    -51  
Antal normalklasser (2019)
267   1.708    -1.441  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   649    +26  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,8    -0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   26,5    -13,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   69.710    -6.045  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   47.988    +2.558  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   9.064    -3.876  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   6.626    +2.812  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   70.522    -3.135  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   57.504    -54.153  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   11.062    -10.030  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   71.159    -64.828  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   22.399    -20.655  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   73.407    -67.157  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   105.604    -96.831  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   30.526    -29.200  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   8.791    -7.567  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   15.082    -14.316  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.859    +14  
Venteliste - musikskole (2019)
433   783    -350  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   264    -264  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   41    -15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.967    -673  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   335    +1.346  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune