Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Københavns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   659.350    -600.812  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   9,3    +4,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   63    -54  
Antal normalklasser (2024)
266   1.763    -1.497  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   640    +24  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   22,7    -0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   26,5    -13,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   80.353    -5.982  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   52.291    +4.817  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   9.880    -2.856  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   7.275    +3.216  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   78.315    +1.286  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   58.974    -55.501  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   12.968    -11.799  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   64.916    -59.272  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   23.751    -22.005  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   78.969    -72.715  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   127.861    -117.517  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   43.128    -40.312  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   11.777    -10.121  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   7.442    -7.101  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.197    +24  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune