Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   90.966    -34.752  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2020)
276   398    -122  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   604    +76  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   22,8    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   66.582    -1.280  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.439    +1.107  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.781    -1.539  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.465    +973  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   63.087    +4.300  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.956    +395  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.394    -362  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   20.332    -14.001  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.804    -2.060  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   10.112    -3.862  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   3.579    +5.194  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   623    +703  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   189    +1.035  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   1.647    -881  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.876    -3  
Venteliste - musikskole (2019)
433   196    +237  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   65    -39  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.520    -226  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.000    +681  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune