Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   94.443    -36.617  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,9    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2022)
270   392    -122  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   592    +62  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   22,7    -1,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   68.348    +1.292  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   64.822    +5.658  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   7.060    -1.138  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.282    +1.227  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   64.822    +5.658  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   3.084    +435  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   1.577    -436  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   20.162    -14.288  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   4.097    -2.422  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   11.215    -4.581  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   4.260    +5.666  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   667    +1.333  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   243    +1.231  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   655    -311  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   1.389    +142  
Venteliste - musikskole (2021)
385   204    +181  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   59    -38  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.395    +270  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   953    +889  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune