Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   96.480    -38.046  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,8    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2023)
268   397    -129  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   601    +49  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   22,7    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   69.505    +5.874  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   50.551    +5.685  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   7.234    -975  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.561    +1.420  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   66.710    +8.283  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   3.137    +328  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   1.616    -441  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   20.567    -14.804  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   4.207    -2.497  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   11.801    -5.010  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   4.583    +5.604  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   681    +1.408  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   287    +1.299  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   675    -345  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.014    +207  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune