Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   97.392    -38.854  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,7    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2024)
266   396    -130  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   607    +57  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   23,0    -0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   15,8    -3,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   70.790    +3.581  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   51.994    +5.114  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   7.691    -667  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   8.904    +1.587  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   69.675    +9.926  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   3.133    +340  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   1.684    -515  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   20.451    -14.807  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   4.305    -2.559  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   11.737    -5.483  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   4.770    +5.574  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   904    +1.912  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   295    +1.361  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   671    -330  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   1.014    +207  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune