Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   3.426    +55.008  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,4    +2,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2023)
268   18    +250  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   336    +314  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   18,2    +3,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   3,5    +9,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   84.839    -9.460  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   73.092    -16.856  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   2.823    +3.436  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.915    +1.066  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   78.349    -3.356  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   93    +3.372  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   47    +1.128  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   563    +5.200  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   126    +1.584  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   517    +6.274  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   186    +10.001  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   32    +2.057  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   12    +1.574  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   17    +313  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   0    +1.221  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   0    +1  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune