Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   3.357    +55.181  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,1    +2,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2024)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2024)
266   18    +248  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2024)
664   327    +337  
Gennemsnitlig klassekvotient (2024)
22,5   18,2    +4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   3,5    +9,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2024) (Kr.)
74.371   89.349    -14.978  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
57.108   78.540    -21.432  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
7.024   1.952    +5.072  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2024) (Kr.)
10.491   9.804    +687  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2024) (Kr.)
79.601   87.253    -7.652  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2023)
3.473   102    +3.371  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023)
1.169   41    +1.128  
Erhvervsfaglige uddannelser (2023)
5.644   550    +5.094  
Korte videregående uddannelser (2023)
1.746   126    +1.620  
Mellemlange videregående uddannelser (2023)
6.254   487    +5.767  
Lange videregående uddannelser (2023)
10.344   189    +10.155  
Bacheloruddannelser (2023)
2.816   41    +2.775  
Ph.d. og forskeruddannelser (2023)
1.656   12    +1.644  
Uoplyst uddannelse (2023)
341   16    +325  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   0    +1.221  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   0    +1  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune