Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   1.786    +54.428  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   8,8    +5,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2020)
276   10    +266  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   138    +542  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   13,8    +8,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   -      

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   104.422    -39.120  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   91.452    -40.906  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   3.210    +2.032  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.699    +739  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   102.000    -34.613  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   45    +3.306  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   10    +1.022  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   449    +5.882  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   27    +1.717  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   147    +6.103  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   29    +8.744  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   9    +1.317  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   0    +1.224  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   19    +747  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   -      
Musikskoleelever (2019)
1.873   -      
Venteliste - musikskole (2019)
433   -      
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   -      
Talentelever på musikskoler (2019)
26   -      
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune