Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   1.786    +54.428  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,1    +4,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2019)
267   7    +260  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   141    +534  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,1    +2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   -      

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   98.248    -39.641  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   90.476    -41.147  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   2.726    +2.462  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.896    +102  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   100.530    -35.984  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   45    +3.306  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   10    +1.022  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2019)
6.331   449    +5.882  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   27    +1.717  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   147    +6.103  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   29    +8.744  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   9    +1.317  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   0    +1.224  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   19    +747  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   -      
Musikskoleelever (2019)
1.873   -      
Venteliste - musikskole (2019)
433   -      
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   -      
Talentelever på musikskoler (2019)
26   -      
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune