Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   12.491    +43.723  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   9,2    +4,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2020)
276   46    +230  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   270    +410  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   17,6    +4,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   13,9    -1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   100.028    -34.726  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   70.675    -20.129  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   6.890    -1.648  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.660    +778  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   94.590    -27.203  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   261    +3.090  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   109    +923  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   3.340    +2.991  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   251    +1.493  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   908    +5.342  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   246    +8.527  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   54    +1.272  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   18    +1.206  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   131    +635  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   341    +1.532  
Venteliste - musikskole (2019)
433   28    +405  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.007    +287  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   469    +1.212  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune