Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   12.384    +46.050  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   8,9    +4,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2023)
268   42    +226  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
650   268    +382  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
21,8   18,9    +2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   13,9    -1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
75.379   107.969    -32.590  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
56.236   79.158    -22.922  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
6.259   6.093    +166  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   9.331    +650  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
74.993   105.704    -30.711  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
3.465   281    +3.184  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
1.175   113    +1.062  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
5.763   3.228    +2.535  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.710   255    +1.455  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
6.791   906    +5.885  
Lange videregående uddannelser (2022)
10.187   299    +9.888  
Bacheloruddannelser (2022)
2.089   62    +2.027  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
1.586   29    +1.557  
Uoplyst uddannelse (2022)
330   120    +210  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
1.221   194    +1.027  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune