Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   7.765    +117.104  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   0    +639  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   30.728    +54.779  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   144.690    +553.518  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   94.219    +230.512  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   700.034    +1.228.669  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   108.445    +315.708  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   1.085.881    +2.500.929  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.964    +19.142  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.182    +6.957  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   331    +2.764  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   39.011    -50.813  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   6.054    -2.886  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -42    -216  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   85.388    -19.340  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   812    +2.678  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   58.080    -7.873  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.722    +787  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.364    +38  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   2.129    -436  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   4.310    +4.684  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.494    -8.412  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -1.768    +9.307  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   1.776    +10.816  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune