Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   12.316    +45.510  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   36,3    -16,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   4.083    +5.922  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   771    +271  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   15,1    +10,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   47,7    -6,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   77    +101  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   15    +18  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.815,00    +19,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   52,00    +4,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   54.309    +4.707  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   28.604    -8.284  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   0,0    +41,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,4    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,4    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,1    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.607    +785  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   899    +1.711  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   183,3    +480,0  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   65,6    +433,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   108,1    +33,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   9,6    +13,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune