Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aabenraa   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   59.002    -568  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   24,6    -5,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   12.864    -2.859  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.829    -1.787  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   23,1    +2,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   29,1    +12,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   230    -52  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   12    +21  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2022) (Kr.)
3.880,00   3.700,00    +180,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2022) (Kr.)
57,00   53,00    +4,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   45.493    +13.523  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.000    +320  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   42,0    -0,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,8    +0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,7    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,6    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,3    +0,9  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.746    +646  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.225    -615  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   271,3    +392,0  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   57,2    +442,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   208,6    -67,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   5,5    +17,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune