Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   53.053    +4.773  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   17,4    +2,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   8.344    +1.661  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.709    -667  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   40,8    -15,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   30,5    +10,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   110    +68  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   31    +2  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.371,00    +463,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   51,70    +4,30  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   45.276    +13.740  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   19.538    +782  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   35,9    +5,9  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,8    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   2,7    +1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.405    -13  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.087    +523  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   218,2    +445,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   149,8    +349,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   61,0    +80,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   7,4    +15,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune