Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   65.138    -6.704  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   18,8    +0,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   10.696    -691  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.679    -637  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   32,3    -6,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   34,6    +5,9  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   195    -17  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   12    +21  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.802,50    +182,50  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   53,50    +5,50  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   41.021    +18.301  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   17.528    +3.245  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   47,1    -5,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,5    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,9    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,1    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.299    +1.093  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.143    +467  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   678,7    -15,4  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   144,7    +354,6  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   489,8    -348,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   44,2    -21,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune