Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aarhus   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   355.238    -297.412  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   15,1    +4,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   47.533    -37.528  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   13.697    -12.655  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   2,8    +2,8  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   29,8    -4,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   38,5    +2,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   3,7    +2,6  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   778    -600  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   13    +20  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   48.443    +10.573  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   14.979    +5.341  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   47,9    -6,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,3    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,8    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,4    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,5    +0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.362    +30  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   14.889    -12.279  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   1.705,9    -1.042,6  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   933,6    -434,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   673,9    -532,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   98,4    -75,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune