Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Assens   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   40.944    +17.490  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   24,4    -4,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   9.014    +991  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.830    -788  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   28,8    -2,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   34,9    +5,6  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   115    +63  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   31    +2  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.924,00    +61,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   57,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   39.708    +19.614  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   19.771    +1.002  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   0,0    +41,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   1,9    +1,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,0    +1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   2,4    +1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,7    +0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.833    +559  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.214    +396  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   63,9    +599,4  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   22,8    +476,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   5,8    +135,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   35,3    -12,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune