Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   31.466    +26.968  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   28,0    -8,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   7.764    +2.241  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.303    -261  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   37,4    -11,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   30,4    +10,1  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   140    +38  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   7    +26  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   51,00    +8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   40.431    +18.891  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   21.685    -912  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   58,4    -16,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,2    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,8    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,5    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,0    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.263    +129  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   1.651    +959  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   -      
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   -      
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   -      
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   -      
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune