Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   72.810    -14.984  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,8    -2,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   14.168    -4.163  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.130    -2.088  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   1,4    +4,2  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   28,9    -3,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   25,5    +15,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   210    -32  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   47    -14  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.619,58    +214,42  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   49,20    +6,80  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   40.276    +18.740  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   18.011    +2.309  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   21,7    +20,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,5    -1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,7    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,3    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,4    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.941    +451  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.604    -994  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   106,7    +556,6  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   86,2    +413,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   3,2    +138,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   17,3    +5,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune