Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   49.664    +8.162  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   23,7    -4,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   10.655    -650  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.052    -1.010  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   13,0    +12,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   40,8    +0,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   213    -35  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   4    +29  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   52,00    +4,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   42.271    +16.745  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   17.745    +2.575  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   38,5    +3,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,6    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   1,4    +1,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   1,5    +2,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,7    +0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.449    +943  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.135    +475  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   118,5    +544,8  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   91,4    +407,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   25,9    +115,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   1,2    +21,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune