Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Næstved   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   84.574    -26.140  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   22,7    -3,1  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   16.844    -6.839  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.608    -2.566  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   35,7    -9,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   31,2    +9,3  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   225    -47  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   37    -4  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   59,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   45.254    +14.068  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   18.850    +1.923  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   15,6    +26,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,2    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,5    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.971    +421  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.343    -1.733  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   720,5    -57,2  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   720,5    -221,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   0,0    +141,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,0    +22,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune