Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   120.949    -62.515  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   19,4    +0,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   20.863    -10.858  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   4.256    -3.214  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   28,4    -2,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   37,1    +3,4  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   496    -318  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   4    +29  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.985,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   56,00    +3,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   40.471    +18.851  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   17.237    +3.536  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   23,3    +18,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,2    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,5    +0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,7    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,5    +0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.158    +234  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   5.939    -3.329  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   287,0    +376,3  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   153,1    +346,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   129,6    +11,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   4,3    +18,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune