Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Køge   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   61.718    -3.892  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   20,4    -0,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   11.473    -1.468  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.280    -1.238  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   1,4    +4,2  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   16,5    +8,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   30,3    +11,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   5,1    +1,2  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   214    -36  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   26    +7  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.582,00    +252,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   54,50    +1,50  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   48.770    +10.246  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   18.361    +1.959  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   45,4    -3,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,3    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,9    -1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,6    +0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.191    +201  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.022    -412  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   1.596,4    -933,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   1.596,4    -1.097,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   0,0    +141,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,0    +22,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune