Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rudersdal   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   57.247    +579  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   23,2    -3,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   11.750    -1.745  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   992    +50  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   1,8    +3,8  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   29,3    -4,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   40,0    +1,4  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   8,7    -2,4  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   390    -212  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   17    +16  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.781,00    +53,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   59.688    -672  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.537    -217  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   47,9    -6,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,0    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,4    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,3    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,4    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.694    +698  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.063    +547  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   361,8    +301,5  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   60,5    +438,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   288,2    -146,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   13,1    +9,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune