Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Middelfart Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Middelfart   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   39.603    +18.223  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   23,7    -4,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   8.520    +1.485  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.545    -503  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   12,2    +12,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   29,0    +12,4  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   130    +48  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   25    +8  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.825,00    +9,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   48,25    +7,75  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   40.267    +18.749  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   18.132    +2.188  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   52,3    -10,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,4    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,1    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,4    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,4    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.957    +435  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.135    +475  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   127,4    +535,9  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   96,2    +403,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   29,3    +112,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   1,9    +20,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune