Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Svendborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   59.193    -1.367  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   24,8    -5,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   13.096    -3.091  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.555    -1.513  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   13,3    +11,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   61,2    -19,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   266    -88  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   35    -2  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.382,00    +452,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   52,50    +3,50  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   44.772    +14.244  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.305    +15  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   22,3    +19,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,3    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   4,5    -1,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,0    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,4    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.984    +408  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.319    -709  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   202,1    +461,2  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   54,2    +445,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   135,3    +6,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   12,6    +10,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune