Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faaborg-Midtfyn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faaborg-Midtfyn   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   51.849    +5.977  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,1    -5,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   11.832    -1.827  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.347    -1.305  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   18,9    +6,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   31,9    +9,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   169    +9  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   31    +2  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   52,00    +4,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   40.327    +18.689  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   19.513    +807  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   36,8    +5,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,1    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,2    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,0    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,7    +0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.709    +683  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.655    -45  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   447,3    +216,0  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   173,1    +326,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   253,7    -112,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   20,5    +2,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune