Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   23.473    +34.353  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,4    -5,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   5.372    +4.633  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   818    +224  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   41,2    -16,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   27,5    +13,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   52    +126  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   30    +3  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.782,00    +52,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   46,00    +10,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   41.287    +17.729  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   18.865    +1.455  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   27,7    +14,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,4    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,7    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,1    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,4    +0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.459    +933  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   888    +1.722  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   47,9    +615,4  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   46,5    +452,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   0,7    +140,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,7    +21,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune