Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ballerup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ballerup   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   49.274    +8.552  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   20,5    -1,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   9.384    +621  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.100    -1.058  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   11,9    +13,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   34,6    +6,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   204    -26  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   35    -2  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.720,00    +114,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   53,00    +3,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   51.770    +7.246  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   22.155    -1.835  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   58,1    -16,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,9    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,9    -2,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,3    -0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   3.000    -608  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.735    -1.125  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   222,9    +440,4  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   191,6    +307,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   29,8    +111,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   1,5    +21,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune